Wie zijn we

Ons website-adres is: https://deappelhengelo.nl.

Welke persoonlijke data we gebruiken en waarvoor

Reacties

Het is niet mogelijk om reacties achter te laten op onze site.
Reviews op o.a. Google en Facebook vallen buiten ons bereik en invloed.

Contactformulier

Het contactformulier verstuurt de inhoud van het bericht in een email naar info@ . De afzender van het bericht ontvangt gelijktijdig een kopie op het adres van de afzender. Uw mailadres wordt (eventueel) uitsluitend gebruikt voor een antwoord op uw bericht.

Cookies

Cookies gebruikt onze website niet.

Ingesloten inhoud van andere websites

Ingesloten inhoud van andere websites komt op onze site niet voor.
Links naar andere websites kennen we wel.

Analytics

Voor het maken van statistieken over het bezoek aan onze site gebruiken we Google Analytics. Het is daarbij niet mogelijk om bezoekers individueel te herleiden.

Met wie we uw data delen

Wij slaan geen data van bezoekers op, en delen geen emails of emailadressen.

Hoe lang we uw data bewaren

Wij slaan geen bezoekersdata op en kunnen niets bewaren. Een eventueel emailbericht van u wordt bewaard zolang het noodzakelijk is.

Welke rechten u heeft over uw data

Geen, want wij hebben en krijgen geen data van u, met uitzondering van eventuele emails, waarvan u zelf reeds een kopie hebt ontvangen zodra deze via het contactformulier op de site is verstuurd.

Waar we uw data naartoe sturen

De data die we kunnen hebben bestaat uit emails. Emails worden niet doorgestuurd, tenzij de inhoud het vereist.

Uw contactinformatie

Uw contactinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie met u.

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Alle apparatuur welke eventueel met uw data (lees: emails) in aanraking komt is middels wachtwoorden beveiligd.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Ter voorkoming van datalekken kiezen we regelmatig nieuwe wachtwoorden.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij ontvangen geen data van derden.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Gebruikersdata kennen wij niet, met uitzondering van emails en Google Analytics rapportages. Op die data worden geen geautomatiseerde besluiten genomen en worden geen profileringen gedaan.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Niet van toepassing.